Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 9/11-27/11

0
68

1. Sự kiện kinh tế Việt Nam

Ngày 9/11:

– AmCham và Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) tổ chức hội thảo về chuyển giá.

– Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo nông nghiệp vơi cách mạng 4.0

– Lễ tuyên dương tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ngày 10/11:

– Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nang cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Ngày 14/11:

– Hội thảo thách thức và triển vọng thị trường gas do Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức.

Ngày 27/11:

-Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế) tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2018.

2. Sự kiện kinh tế Thế giới

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Xin hãy bình luận
Để lại tên