Ninh Bình giảm nợ xây dựng cơ bản ở các xã xây dựng nông thôn mới

0
63

Đan cói thủ công tại huyện Kim Sơn. Ảnh: Hải Yến – TTXVN

Ngày 3/12, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị xét công nhận 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới 2018, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2018, kế hoạch thực hiện 2019.

Tỉnh phấn đấu hết năm 2019 có thêm ít nhất 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí, bình quân toàn tỉnh đạt 18,1 tiêu chí/xã.

Theo ông Đinh Chung Phụng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Bình, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đến nay diện mạo nông thôn Ninh Bình đã có nhiều đổi mới, phong trào xây dựng nông thôn mới được các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện.

Năm 2018, tỉnh Ninh Bình có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn lên 90/119 xã, chiếm 75,6%; bình quân toàn tỉnh đạt 17,6 tiêu chí/xã.

Hiện tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai 7 xã đăng ký kiểu mẫu gồm xã Gia Vân (huyện Gia Viễn), xã Ninh Giang (huyện Hoa Lư), xã Đồng Hướng (huyện Kim Sơn), xã Đồng Phong (huyện Nho Quan), xã Khánh Thành (huyện Yên Khánh), xã Yên Từ (huyện Yên Mô) và xã Quang Sơn (thành phố Tam Điệp).

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận huyện Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành xây dựng nông thôn mới lên 3 huyện, thành phố gồm: Hoa Lư, Yên Khánh, thành phố Tam Điệp.

Chăm sóc hoa chuẩn bị phục vụ cho Tết Nguyên đán 2019. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Trong quá trình thực hiện, tỉnh Ninh Bình vẫn còn một số hạn chế như, nguồn vốn huy động cho Chương trình còn thấp so với yêu cầu, chủ yếu từ nguồn ngân sách Nhà nước và nhân dân đóng góp; thủ tục đấu giá đất để huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới còn chậm, một số xã vùng xa trung tâm giá trị đấu giá thấp, số lượng ít nên huy động nguồn lực gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó công tác dồn điền đổi thửa một số nơi triển khai chậm; tiến độ xây dựng một số công trình và tiến độ tiếp nhận xi măng làm đường giao thông nông thôn ở một số địa phương còn chậm. Một số địa phương còn tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa chú trọng đúng mức để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Năm 2019, tỉnh Ninh Bình phấn đấu có thêm ít nhất 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí, bình quân toàn tỉnh đạt 18,1 tiêu chí/xã. Để đạt được những mục tiêu cơ bản này, tỉnh Ninh Bình tiếp tục quán triệt thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU năm 2016 của Tỉnh ủy Ninh Bình về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù; tăng cường chỉ đạo thực hiện nâng cao nếp sống văn hóa và giảm nợ xây dựng cơ bản ở các xã xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư công, thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và của tỉnh về đầu tư công; xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể để trả nợ, giảm nợ đọng, hạn chế phát sinh nợ mới.

Ninh Bình tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, coi trọng cảnh quan môi trường và an ninh trật tự thôn xóm; tăng cường vốn ngân sách hỗ trợ cho 9 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân và các doanh nghiệp tham gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đầu tư, giải ngân vốn đúng hạn các công trình đã được phân bổ cho các địa phương, tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực đầu tư cho các xã về đích nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020…/.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Xin hãy bình luận
Để lại tên