Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 24/1-30/1

0
65

1. Sự kiện kinh tế Việt Nam

Ngày 25/1:

-Oxfam tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm ‘Lợi ích Công hay Tài sản Tư’ – Câu hỏi cho Toàn cầu, Giải pháp cho Việt Nam.

2. Sự kiện kinh tế Thế giới

Ngày 24/1:

-FRANKFURT: Hội đồng thống đốc Ngân hàng trung ương châu Âu họp chính sách tiền tệ.

-OSLO: Ngân hàng trung ương Na Uy thông báo quyết định về lãi suất.

-KUALA LUMPUR: Ngân hàng trung ương Malaysia thông báo quyết định về lãi suất.

Ngày 25/1:

-STOCKHOLM: Ngân hàng trung ương Thụy Điển họp.

Ngày 27/1:

-TOKYO: Ngân hàng trung ương Nhật Bản công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 19-20/12.

Ngày 29/1:

-WASHINGTON D.C: Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cuộc họp lãi suất (đến ngày 30/1).

Ngày 30/1:

WASHINGTON D.C. – Ủy ban Thị trường Mở liên bang (FOMC) của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo quyết định lãi suất.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Xin hãy bình luận
Để lại tên